הרצאות מפי פלי הנמר:

דוברים נוספים באירוע אתגרי המנמ"ר בעולם ה-SMB: כלים להצלחה!

Open Accessibilty Menu