אפרת   הרמל סער

אפרת הרמל סער

מנהלת תחום תכנון ופיתוח מקצועי וסגנית מנהלת ביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה

הרצאות מפי אפרת הרמל סער:

דוברים נוספים באירוע KMDM

Open Accessibilty Menu